Képzések

Tartalom megjelenítő

Pénzügyi szakközgazdász / Pénzügy specialista szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

170000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A pénzügy szakirányú továbbképzési szak célja, hogy pénzügyi szakértőket, vezetőket képezzen ki a piacgazdaság számára. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: a képzés során a nemzetközi intézmények gazdaságpolitikájának pénzügypolitikára gyakorolt hatásának, az államháztartás és alrendszerei működésének, a bankrendszer és a tőkepiacok működésének és szabályozásának elsajátítása. A korszerű vállalati pénzügyek alapjainak, a különböző pénzügyi piacok működésének megismerésével problémamegoldó és vezetői képességek elsajátítása.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 170.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 20 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombat.

Részvétel feltétele:
-    Pénzügyi szakközgazdász szakon: a képzésben a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
-    Pénzügy specialista szakon: a képzésben valamennyi alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező: az ideális jelentkező nyitott szakterülete újdonságaira, szakmailag szeretné pénzügy területen képességeit továbbfejleszteni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    Pénzügyi szakközgazdász szakon: pénzügyi szakközgazdász;
-    Pénzügy specialista szakon: pénzügyi specialista.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A pénzügy szakirányú továbbképzési szak célja, hogy pénzügyi szakértőket, vezetőket képezzen ki a piacgazdaság számára.
A képzés során elsajátítandó kompetenciák: a képzés során a nemzetközi intézmények gazdaságpolitikájának pénzügypolitikára gyakorolt hatásának, az államháztartás és alrendszerei működésének, a bankrendszer és a tőkepiacok működésének és szabályozásának elsajátítása. A korszerű vállalati pénzügyek alapjainak, a különböző pénzügyi piacok működésének megismerésével problémamegoldó és vezetői képességek elsajátítása.
A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: a legújabb makroökonómiai és vállalatgazdasági ismeretekkel, a vállalati pénzügyi vezetők, közigazgatásban gazdálkodási, valamint banki, tőkepiaci szakemberek pénzügyi szakértői és vezetői képességet sajátítanak el, számítógéptermi gyakorlatok során jártasságot szereznek a pénzügyekben használatos informatika területén.
A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a korszerű gazdaságpolitika és pénzügypolitika összefüggéseinek elsajátítása, a monetáris, deviza- és költségvetési politika területén szerzett ismeret, a vállalatfinanszírozási és befektetési döntések területén szerzett jártasság hozzájárul ahhoz, hogy a végzett hallgatók költségvetési területen (önkormányzatoknál, költségvetési intézményeknél), bankoknál, befektetési szolgáltatóknál és a vállalkozási szférában lássanak el szakértői, illetve vezetői feladatokat.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó elméleti tárgyak: 32 kredit
Pénzügyek alapjai, bevezetés a pénzügytanba, makroökonómia, mikroökönómia, közgazdaságtan (emelt szint).
Pénzügy-szakmai tárgyak: 36 kredit
Pénzügyi piacok, banküzemtan, államháztartás, vállalati pénzügyek, pénzügyi politika.
Módszertani tárgyak: 32 kredit
Gazdaságstatisztika, számvitel, mérlegelemzés, pénzügyi és alkalmazott statisztikai feladatok, megoldása táblázatkezelővel.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 20 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 15.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Prof. Dr. Varga József
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
E-mail cím: varga.jozsef@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-800
Honlap: https://uni-mate.hu