A vízminőség gyors monitorozásában segít a MATE új műszercsaládja

Sikerrel mutatta be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az AQUAFLUOSENSE projektben fejlesztett, komplex vízminősítést megvalósító eszközrendszert az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számára. Az új műszercsalád révén komplex módon, fő paramétereit tekintve in situ minősíthető és monitorozható a természetes és mesterséges vizek minősége.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem vezetésével 2017-ben indult az AQUAFUOSENSE kutatási-fejlesztési projekt, melynek célja gerjesztett fluoreszcencián alapuló moduláris műszercsalád kifejlesztése volt, különböző vízminőségi paraméterek gyors, helyszíni mérésére. „A többféle paraméter, így például teljes szerves széntartalom, algasűrűség és egyes vízszennyezők mérésére alkalmas műszercsalád kifejlesztése sikeresnek tekinthető” – hangsúlyozta Dr. Székács András projektvezető, a MATE Környezettudományi Intézetének kutatója.

Mivel a projekt célkitűzése több ponton csatlakozik a BM Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság (OKF) vízügyi és vízvédelmi feladataihoz, a műszereket gépjárműbe szereltük és így ismertettük a mobil méréstechnika alkalmazhatóságát az OKF munkatársai számára. Abban a reményben mutattuk be számukra a műszercsalád felépítését, a konkrét fejlesztési eredményeket, valamint az alkalmazási és a jövőbeli bővítési lehetőségeket, hogy szakmai együttműködés alakuljon ki a két szervezet között” – folytatta a szakértő.

A beszámolón az OKF részéről a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály, a Veszélyes Üzemek Főosztály, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai vettek részt.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból megvalósuló AQUAFLUOSENSE projekt konzorciális kereteiben a MATE Környezettudományi Intézete, a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszéke, az Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézete, az Izotóp Intézet Kft., valamint az Optimal Optik Kft. vett részt.

További információ kérhető:
Dr. Székács András projektvezető
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,
Környezettudományi Intézet,
Agrár-környezettudományi Kutatóközpont
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel: (1) 796-0400