A Magyar Növénynemesítők Egyesületének Vezetősége pályázatot hirdet „AZ ÉV IFJÚ NEMESÍTŐJE” díj elnyerésére

A Magyar Növénynemesítők Egyesületének Vezetősége pályázatot hirdet „AZ ÉV IFJÚ NEMESÍTŐJE” díj elnyerésére a növénynemesítés területein dolgozó fiatal kutatók számára
A növénynemesítésben tevékenykedő fiatal kutatók ösztönzése érdekében a Magyar Növénynemesítők Egyesületének Vezetősége pályázatot hirdet szántóföldi, erdészeti és kertészeti növénynemesítés szakterületén kiemelkedő eredményeket elért fiatal kutatók elismerésére.

A díjra azok a nemesítésben dolgozók pályázhatnak, akik a pályázat kiírásának évében legfeljebb 40. életévüket töltik be és a Magyar Növénynemesítők Egyesületének tagjai. A GYES-en, GYED-en lévő kutatóknál a korhatárt két évvel megtoldjuk, tehát esetükben korhatár nem 40, hanem 42 év. „AZ ÉV IFJÚ NEMESÍTŐJE” díjat az Egyesület elnöke - az Egyesület anyagi lehetőségeinek függvényében - évente egyszer hirdeti meg. A beérkező pályamunkákat a Magyar Növénynemesítők Egyesületének Vezetősége bírálja el, amelyet az Egyesület elnöke vezet. A Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén ne osszon ki díjat. Évente egy díj kerül kiosztásra, mely kitüntetéssel elnyerhető összeg 200 ezer Ft.

A díjat azon fiatal kutató nyerheti el, aki a növénynemesítés tudományterületén jelentős eredményeket ért el, amelyet az alábbi, csatolandó dokumentumok igazolnak:
- szakmai önéletrajz,
- publikációs lista,
- a Jelölt eddigi tudományos eredményeit összefoglaló maximum 2 oldalas pályamű,
nemesítési tevékenység eredményének bemutatásával (elfogadott szabadalmak, fajtaelismerések, megvalósult gyakorlati alkalmazások stb.).

A díj átnyújtására az MNE egyik rendezvényén vagy más ünnepélyes szakmai rendezvényen kerül sor. „AZ ÉV IFJÚ NEMESÍTŐJE” díjban részesült fiatal kutató pályaművének bemutatása céljából előadást tart a 2022-ben megrendezésre kerülő XXVIII. Növénynemesítési Tudományos Nap alkalmával.

H-6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9. www.plantbreeders.hu
Tel., Fax: (+36) 62 435-090 E-mail: szandra.purgel [kukac] gabonakutato.hu
A pályázatokat a megadott szempontok alapján, a beadási határidőt betartva kell személyesen vagy postai úton benyújtani két példányban az MNE titkárához (Purgel Szandra, Magyar Növénynemesítők Egyesülete, 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9.) és e-mailben a szandra.purgel [kukac] gabonakutato.hu címre.

A pályázati kiírás megjelenésének dátuma: 2021. szeptember 1.
A pályázat beadásának határideje: 2021. október 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. október 30.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (egy db PDF fájlba csomagolva)

1. Pályázati űrlap
A Pályázó neve:
Születési helye és ideje:
MNE tagságának kelte:
Lakcíme, telefonszáma:
Munkahelye, beosztása:
Munkahelyi postacíme, telefonszáma, fax száma, e-mail címe:
Ha van PhD fokozata, megszerzésének éve, a dolgozat címe:
2. Szakmai önéletrajz
3. Publikációs lista
4. Max. 2 oldalas pályamű
Az eddigi kutatói tevékenység során elért legfontosabb tudományos eredmények ismertetése.
5. Nemesítői tevékenység eredményének bemutatása
(elfogadott szabadalmak, fajták felsorolása és az okiratok másolatai)

Benyújtás határideje: 
2021-10-15