Jelölési felhívás Kosáry Domokos-díj adományozására

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) jogelőd intézménye Szenátusának támogatásával a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár névadója emlékének méltó megörökítésére Kosáry Domokos-díjat alapított.

Az Alapító Okirat értelmében „A díj a könyvtárügy területén, a könyvtári, levéltári munka szervezésében több éven át elért kimagasló eredmény, a könyvtár érdekében, a könyvtárügyért kifejtett támogatás, illetve az egyetemtörténeti, agrártörténeti kutatásokban végzett magas szintű tevékenység elismeréseként, vagy a történettudomány területén végzett elkötelezett, kimagasló történészi munka megbecsüléseként adományozható.”

A díjazott személyére egyének és testületek tehetnek javaslatot.

Az írásba foglalt, részletes indoklást tartalmazó előterjesztést 2021. április 20-ig szükséges megküldeni az alább megadott elérhetőségek valamelyikére.

A díj odaítéléséről 5 fős kuratórium javaslatára az Egyetem Szenátusa dönt. A díjat a MATE Szenátus tanévzáró ünnepi ülésén az Egyetem rektora és a Kosáry Domokos-díj Kuratórium elnöke adja át.

Köszönettel várjuk a javaslatokat a 2021. évi Kosáry Domokos-díj jelöltjére!

Koósné Török Erzsébet s. k.
ny. főigazgató, a kuratórium elnöke

 

Pályázati felhívás

Adatkezelési tájékoztató

Javaslattételi lap

A javaslat beküldésének címe:

Kosáry Domokos-díj Kuratórium, Katona Adrienn kuratóriumi titkár
MATE Rektori Kabinet - 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Elektronikus cím: Katona.Adrienn@uni-mate.hu

 

Benyújtás határideje: 
2021-04-20