Jelentkezési lap a MATE székhelyen kívüli, határon túli kihelyezett képzéseihez alapképzésre

A meghirdetett székhelyen kívüli, határon túli képzésekről bővebb információt ITT talál.

Adatkezelési tájékoztató (PDF)

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 20. (péntek)

A jelentkezés benyújtását követően a megadott e-mail címére egy automatikus válaszlevelet fog kapni a jelentkezése beérkezéséről. A válaszlevél tartalmazni fogja a jelentkezési lapját PDF formátumban, melyet egy példányban kinyomtatva és aláírva kérünk benyújtani a válaszlevélben megadott, képzési hely szerinti konzultációs központban vagy részükre postai úton megküldeni.

Jelentkezési és felvételi feltételek

A székhelyen kívüli alapképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. Az emelt szintű érettségi fenti követelménye a százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

  • érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal,
  • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV),
  • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.

Az emelt szintű érettségi követelmény kiváltható felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséget igazoló (alapképzési, mesterképzési, egyetemi képzési vagy főiskolai képzési) oklevéllel.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az érintett külhoni jelentkezők részére a jelentkezési lapon feltüntetett és kiválasztható tantárgyakból szervez felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát. Az alábbiak közül egy vizsga megjelölése szükséges abban az esetben, amennyiben a jelentkező tekintetében fent hivatkozott, kivételi kört képező tényezők egyike sem áll fenn: fizika, földrajz, kémia, matematika, informatika, élelmiszeripari ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, angol nyelv, német nyelv, román nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, ukrán nyelv.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgákat (FFSZV) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szervezi a kihelyezett képzési központban. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha a vizsgázó eléri a 45%-os eredményt. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit és amennyiben olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni (423/2012. (XII.29.) korm. rendelet 2. sz. mellékletében agrár képzési területre felsorolt tárgyak), akkor többletpontra jogosult. Az érettségi pontok számításánál a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra.

Amennyiben a válaszlevelet nem kapta meg, kérjük a SPAM mappát is szíveskedjen ellenőrizni.

 

Személyes adatok
A személyes adatait a személyi igazolvány (útlevél) adatai alapján kérjük pontosan megadni. A személyi igazolványt (útlevelet) nem szükséges a jelentkezési laphoz csatolni.
Állandó lakcím
Értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtől)
Elérhetőségek
Középiskolai adatai
Felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó adatok
Csak akkor kell kitölteni, ha a jelentkező mesterképzésre jelentkezik vagy alapképzésre történő jelentkezésnél kéri az oklevél minősítése alapján történő pontszámítást.
Csatolt dokumentumok