Nyelvvizsga, nyelvoktatás

Az Idegennyelvi Intézet feladatai:

  • A szakmai idegennyelv oktatása a MATE minden campusán és telephelyén – ideértve a magyar mint idegen nyelv oktatását is. Három szaknyelv tanulása lehetséges, ezek a képzések profiljának megfelelően a gazdasági, műszaki, valamint agrár-és környezettudományi szaknyelvek. Angol, német, francia és magyar mint idegennyelv kurzusokat vehetnek fel a hallgatók.
  • Az idegennyelvi képzés megszervezése és koordinálása a MATE minden campusán és telephelyén.
  • A (szak)nyelvoktatás egységes követelményrendszerének kialakítása, a (szak)nyelvoktatáshoz szükséges tantervek, tanmenetek, tananyagok kidolgozása.
  • A szaknyelvoktatáshoz szükséges tananyagok tartalmi és módszertani fejlesztése.
  • A szakfordító szakirányú továbbképzések (az agrár- és a természettudományi, a gazdasági és társadalomtudományi szakterületekhez kapcsolódóan), valamint az idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzések oktatása.
  • A PhD hallgatók számára a belső nyelvi vizsgák megszervezése és lebonyolítása.
  • Szorosan együttműködik a Zöld Út Nyelvvizsgaközponttal, valamint az ENYC-vel.

Nyelvvizsgalehetőségek:

Az Egyetemi Nyelvvizsga Centrum (ENYC) fogja össze a MATE campusain letehető nyelvvizsgákat. A MATE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont az egyetem saját szaknyelvi vizsgarendszerét működteti, míg az Általános nyelvvizsgacsoport koordinálja az egyetem különböző campusain megtalálható egyéb, külső, főleg általános nyelvvizsgákat.

A Zöld Út nyelvvizsga vizsgázóbarát, életszerű, kommunikatív, komplex vagy külön írásbeliként vagy szóbeliként is az ország 17 pontján lehető, államilag elismert vizsga, amely megfelel a BSc kimeneti, és az MSc  bemeneti  és kimeneti követelményének. A sikeres bizonyítvány megszerzésével azt bizonyíthatja a vizsgázó, hogy tanuláshoz vagy munkavégzéshez kapcsolódóan a tudásterületek széles körében képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban. A Zöld Út nyelvvizsga a négy fő nyelvi készségen keresztül (írás- és beszédkészség, olvasott és hallott szövegértés) méri a szaknyelvi kommunikációs készséget, ugyanakkor nem célja, hogy az egyes szakmai témakörök hátterében rejlő tényanyagot számon kérje, mintha egy szaktárgyi egyetemi vizsga lenne. A Zöld Út nyelvvizsgára való felkészüléskor a munkaerőpiacon rendkívül jól hasznosítható szaknyelvi nyelvtudásra tehetünk szert.

Tájékoztatás az intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsgáról:

A Doktori Szabályzat alapján a magyar anyanyelvű doktorandusz esetén a képzésre történő felvételkor megkövetelt legalább középfokú, „C” vagy „B2” típusú nyelvvizsga mellett a komplex vizsgára történő jelentkezéshez második idegen nyelv ismeretének igazolása is szükséges legalább alapfokú nyelvvizsga letételével, vagy egy, a felsőoktatási intézmény által szervezett nyelvi vizsgával.

Fentiek értelmében az Egyetem a PhD-hallgatóknak lehetőséget biztosít intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsga letételéhez angol, német és francia nyelvekből. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot kérjük postai úton a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Képzésadminisztrációs Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. címre, vagy szkennelve az inyv@uni-mate.hu e-mail címre megküldeni.

A nyelvi vizsgával kapcsolatos további tájékoztatást ad:
Szent István Campus: Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára (Veresne.Valentinyi.Klara@uni-mate.hu)
Kaposvári Campus: Kusz Viktória (Kusz.Viktoria@uni-mate.hu)

Jelentkezési határidő: 2021. április 8.
A vizsga napja: 2021. április 15. (csütörtök)
A vizsga díja: 30 000 Ft (NEPTUN befizetés)
A pontos kezdési időpontról és a helyszínről a jelentkezések befogadása után e-mailben értesítjük a hallgatókat.