MATE ART

Navigation Menu

MATE ART

MATE ART

Művészeti és Művészetközvetítési Képzési Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

Budai Campus:
Nagyné Végvári Andrea
Tel.: +36 1 305-7572
E-mail cím: felveteli.bc@uni-mate.hu

​​​​​​​Kaposvári Campus:
Molik Mária, Gelencsér Tímea
Tel.: +36 82 505-800/2655 mellék, +36 82 505-800/1733 mellék
E-mail cím: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

fotográfia (magyar nyelven)

támogatott

4

3 < 15

gyakorlati vizsga (Sz)

MŰV

M

N

K

fotográfia (magyar nyelven)

950 000 Ft

4

6 < 10

MŰV

M

N

A

fotográfia (angol nyelven)

támogatott

4

2 < 10

MŰV

M

N

K

fotográfia (angol nyelven)

950 000 Ft

4

2 < 10

MŰV

M

N

A

tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest)(1)

támogatott

4

5 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰV

M

N

K

tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest)(1)

1 080 000 Ft

4

5 < 10

MŰV

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

A Fotográfia mesterképzési szak Kaposvár képzési helyen folyik.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2022. június 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

FOTOGRÁFIA (ANGOL NYELVEN) (NAPPALI)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

 

Gyakorlati vizsga

Időpontja: 2022. június 20. 10.00 órától 17.00 óráig, online formában.

A jelentkezők a pontos időbeosztásról és az online platform megnevezéséről külön tájékoztatást kapnak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A gyakorlati vizsga előfeltétele a pályázati anyag elektronikus úton történő benyújtása a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

A pályázati anyag tartalma: önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2022. június 13-17.

A gyakorlati vizsga egy online formában megvalósított beszélgetésből áll, amelynek során a jelentkező bemutatja portfóliójának elektronikus változatát.

A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.

A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálás során.

FOTOGRÁFIA (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

 

Gyakorlati vizsga

Időpontja 2022. június 20. 10.00 órától 17.00 óráig, online formában.

A jelentkezők a pontos időbeosztásról és az online platform megnevezéséről külön tájékoztatást kapnak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A gyakorlati vizsga előfeltétele a pályázati anyag elektronikus úton történő benyújtása a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

A pályázati anyag tartalma: önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2022. június 13-17.

A gyakorlati vizsga egy online formában megvalósított beszélgetésből áll, amelynek során a jelentkező bemutatja portfóliójának elektronikus változatát.

A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.

A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálás során.

TÁJÉPÍTÉSZET ÉS KERTMŰVÉSZET (ANGOL NYELVEN) (BUDAPEST) (NAPPALI)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

A tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell készíteniük. A motivációs levelet és a portfóliót a 2022. 06. 21-én tartandó motivációs beszélgetésre angol nyelven kell elkészítenie a jelentkezőnek.

A portfólió elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei az alábbi linken elérhető: https://budaicampus.uni-mate.hu/felv%C3%A9teli-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-2022

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslap kivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
  A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
 3. A többletpontokról röviden
  A Jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
  Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma. Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható.

Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

OTDK 1-3. hely: 10 pont

OTDK részvétel: 3 pont

Publikáció: 5 pont

Sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

Sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Szakmai tevékenység: 4 pont

Tudományos konferencia részvétel: 3 pont

Fotográfia (magyar nyelven) (nappali képzések), fotográfia (angol nyelven) (nappali képzések)

Felvételi pontok összefoglalva:

 • gyakorlati vizsga: 99 pont;
 • többletpont: maximum 1 pont.

Többletpontok:

Maximum 1 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
 • fogyatékosság: 1 pont
 • gyermekgondozás: 1 pont
 • hátrányos helyzet: 1 pont

szakmai tapasztalat: 1 pont

A felvételi vizsgák időpontjai

A felvételi vizsgák pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a vizsgát megelőzően meg fogjuk küldeni a vizsga videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

fotográfia (angol nyelven) (Kaposvár)

gyakorlati vizsga

M

N

A/K

2022.06.20.

4 000 Ft

fotográfia (magyar nyelven) (Kaposvár)

gyakorlati vizsga

M

N

A/K

2022.06.20.

4 000 Ft

tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest) (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2022.06.21.

-

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

fotográfia (angol nyelven) (Kaposvár)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, oklevélmelléklet/leckekönyv

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása

 

Bővebb tájékoztatás kérhető a képzésekkel kapcsolatban:

Fotográfia (angol nyelven) (Kaposvár) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 502-500), Pecsics Mária (Média Tanszék, tanszékvezető, pecsics.maria@uni-mate.hu)

Fotográfia (magyar nyelven) (Kaposvár) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 502-500), Pecsics Mária (Média Tanszék, tanszékvezető, pecsics.maria@uni-mate.hu)

Tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Budai Campus - Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Intézeti Titkárság (tajepiteszet@uni-mate.hu, 06 1 305-7291)