MATE TECH-INFO

Navigation Menu

MATE-TECH-INFO

Last modified: 27. July 2022

MATE-TECH-INFO

Műszaki és Informatikai Képzések Központ - KÉPZÉSKERESŐ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi e-mail címeken érdeklődhet:

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu, muszaki@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

K

gépészmérnöki(1)(2)(3)(6)(7)

500 000 Ft

4

1 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

L

K

létesítménymérnöki(1)(2)(4)(6)(7)

500 000 Ft

4

1 < 10

MŰSZ

M

L

K

műszaki menedzser(1)(2)(5)(6)(7)

500 000 Ft

4

1 < 10

MŰSZ

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően tömbösítve a félév elején egybefüggő (szerdától szombatig), majd a félév során 5-6 alkalommal (péntek délután és szombati napokon) további kötelező konzultációkra kerül sor.

(3) Választható specializáció(k): gépészeti mechatronika; ipari folyamatok; műszaki fejlesztő; műszaki folyamatok és járműrendszerek.

(4) Választható specializáció(k): épületgépészet; létesítményüzemeltető-energetika.

(5) Választható specializáció(k): agrobiznisz; projektmenedzsment; termelés és minőségmenedzsment.

(6) A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

(7) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Specializálódás a képzés során

Gépészmérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Létesítménymérnöki (Gödöllő) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Műszaki menedzser (Gödöllő) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje a pótfelvételi eljárásban: 2022. augusztus 9. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Felvételi pontok számítása

​​​​​​​Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
  A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
 3. A többletpontokról röviden
  A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
  Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.
  Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 10 többletpont adható.

Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont

2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

matematika szigorlat: 5 pont

mechanika szigorlat: 5 pont

OTDK 1-3. hely: 10 pont

OTDK részvétel: 3 pont

publikáció: 5 pont

sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

szakmai tevékenység: 4 pont

tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

gépészmérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.15.

-

létesítménymérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.15.

-

műszaki menedzser

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.15.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

gépészmérnöki

M

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

létesítménymérnöki

M

L

műszaki menedzser

M

L

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Gépészmérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) (Levelező)

​​​​​​​Lágymányosi Attila adjunktus (lagymanyosi.attila@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1481-es mellék)

Létesítménymérnöki (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Szabó Márta egyetemi docens (szabo.marta@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 2114 mellék)

Műszaki menedzser (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Kovács Imre mesteroktató (kovacs.imre@uni-mate.hu 06 28 522-000 / 1441 mellék)