MATE PEDAGOGY

Navigation Menu

MATE-PEDAGOGY

Last modified: 27. July 2022

MATE-PEDAGOGY

Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ - KÉPZÉSKERESŐ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

E-mail:

Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu

Budai Campus: felveteli.bc@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

K

gyermekkultúra(1)(3)(4)

375 000 Ft

4

1 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

BÖLCS

M

L

K

neveléstudomány (Kaposvár)(1)(2)(5)(6)

375 000 Ft

4

1 < 10

BÖLCS

M

L

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(7)(8)

400 000 Ft

2

1 < 10

PED

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) Választható specializációk: fenntarthatóságra nevelés; kora gyermekkori intervenció; olvasáspedagógia.

(3) Választható specializációk: gyermekkultúra az első iskolaévekben; gyermekkultúra az iskoláskor előtt.

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb két hetente munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon (péntek délután és szombat) kerül sor.

(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a konzultációra kettő hetente péntek délután és szombaton kerül sor.

(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

(8) Választható specializáció(k): mezőgazdaság; élelmiszer; kertészet és parképítés; mezőgazdasági gépész.

Specializálódás a képzés során

Neveléstudomány (Kaposvár) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

A választható specializációt az határozza meg, hogy milyen bemeneti végzettséggel rendelkezik a felvételiző.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje a pótfelvételi eljárásban: 2022. augusztus 9. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
  A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
 3. A többletpontokról röviden
  A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
  Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.
  Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

A 2 féléves levelező tanári képzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő (pl. élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki) mesterképzési (vagy annak megfelelő egyetemi, osztatlan) végzettséggel rendelkezik vagy a szakok valamelyikén tanulmányokat folytat. A tanári mesterszak legkorábban a szakmai mesterképzés szerinti nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok második félévétől vehető fel. A párhuzamos képzésben a két szak együttes képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időnél.
Alkalmassági vizsga:

A tanári mesterképzéseknél a motivációs beszélgetés keretében szóbeli alkalmassági vizsga van, amely két részből áll:

 • a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.;
 • a felvételi bizottság által adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni, és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.

A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában, valamint a MATE Intézményi tanulmányi tájékoztatójában (http://oig.szie.hu/sites/default/files/MATE_ITT_2021.pdf).

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanári mesterképzésről szóló fejezetét.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 10 többletpont adható.

Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont

2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 5 pont

intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

OTDK 1-3. hely: 10 pont

OTDK részvétel: 3 pont

publikáció: 5 pont

sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

szakmai tevékenység: 4 pont

tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

gyermekkultúra

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

neveléstudomány (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.18.

-

 

Neveléstudomány mesterképzési szak motivációs beszélgetés linkje: https://bit.ly/3oerqUh

Gyermekkultúra mesterképzési szak motivációs beszélgetés linkje: https://bit.ly/3oerqUh

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

M

L

Felvétel feltétele: motivációs levél és/vagy önéletrajz

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Gyermekkultúra (Kaposvár) (Levelező)

Dr. Schlichter-Takács Anett, adjunktus (schlichter-takacs.anett@uni-mate.hu)

Neveléstudomány (Kaposvár) (Levelező)

Borné Péter Orsolya intézeti titkár (borne.peter.orsolya@uni-mate.hu, 06 82 505-810)

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi tanársegéd (bakos.izabella.maria@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1607 mellék)