MATE AGRI-FOOD

Navigation Menu

MATE AGRI-FOOD

Last modified: 15. October 2022

MATE AGRI-FOOD

Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ - KÉPZÉSKERESŐ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

Budai Campus: felveteli.bc@uni-mate.hu

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu

Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Károly Róbert Campus: felvi.gyongyos@uni-mate.hu

Georgikon Campus: felveteli.georgikon@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

K

állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)(1)(2)

500 000 Ft

4

1 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

M

N

K

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (angol nyelven) (Budapest)(1)

925 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

N

K

élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest)(1)(7)(14)

925 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

N

K

kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest)(1)(5)(12)

925 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(2)(3)(12)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

N

K

növényorvosi (Budapest)(1)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

N

K

növényorvosi (Gödöllő)(1)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

N

K

növényorvosi (magyar nyelven) (Keszthely)(1)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

 

Levelező munkarendű képzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

K

állattenyésztő mérnöki (Gödöllő)(1)(9)

500 000 Ft

4

1 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

M

L

K

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest)(1)(11)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

L

K

élelmiszermérnöki (Budapest)(1)(6)(11)(12)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

L

K

kertészmérnöki (Budapest)(1)(5)(11)(12)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

L

K

mezőgazdasági biotechnológus (Gödöllő)(1)(3)(10)(12)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

L

K

növénytermesztő mérnöki(1)(10)(13)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

L

K

szőlész-borász mérnöki (Budapest)(1)(4)(11)(12)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

L

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Keszthely)(1)(11)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár)(1)(11)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki (Szarvas)(1)(11)

500 000 Ft

4

1 < 10

AGRÁR

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) Választható specializációk: állati biotechnológia; növényi biotechnológia.

(4) Választható specializációk: birtokgazda, birtoktervezés; borbírálói; szőlőtechnológia, növényvédelem.

(5) Választható specializációk: dísznövények; gyógynövények; gyümölcstermő növények; szőlész-borász; zöldségnövények.

(6) Választható specializációk: élelmiszer-biotechnológia; élelmiszergazdasági termékkezelés és logisztika; élelmiszeripari folyamattervezés; élelmiszeripari technológia és termékfejlesztés.

(7) Választható specializáció: élelmiszeripari folyamattervezés.

(8) Választható specializáció: növényi biotechnológia.

(9) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái havonta egy konzultációs hét.

(10) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 2 x 1 hetes konzultáción kerül sor.

(11) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombati napokon kerül sor.

(12) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(13) A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

(14) Közös képzés a Salernoi Egyetemmel (double degree / kettős diploma)

Specializálódás a képzés során

Élelmiszermérnöki (Budapest) (Levelező)

A szakon a hallgatók a képzés 1. félévének végén választanak specializációt, amelyek a 2. félévtől indulnak. Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Kertészmérnöki (Budapest) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése. Az állat- vagy növénybiotechnológia specializációt a beiratkozással egyidejűleg kell választani.

Szőlész-borász mérnöki (Budapest) (Levelező)

A specializációk közül legalább kettőt (legalább 2 modult), azaz 4 tárgyat (12 kreditet) kell választani.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje a pótfelvételi eljárásban: 2022. augusztus 9. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2) komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2) komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2) komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolni. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
  A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
 3. A többletpontokról röviden
  A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
  Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képező szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.
  Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Lehetséges többletpontok részletezve:

Maximum 10 többletpont adható.

Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont

2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

OTDK 1-3. hely: 10 pont

OTDK részvétel: 3 pont

publikáció: 5 pont

sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

szakmai tevékenység: 4 pont

tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.15.

-

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (angol nyelven) (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.16.

-

élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.16.

-

kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.15.

-

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.15.

-

növényorvosi (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.16.

-

növényorvosi (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.16.

-

növényorvosi (magyar nyelven) (Keszthely)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.16.

-

állattenyésztő mérnöki (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.15.

-

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

élelmiszermérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

kertészmérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.15.

-

mezőgazdasági biotechnológus (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.15.

-

növénytermesztő mérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.17.

-

szőlész-borász mérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Keszthely)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.17.

-

vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

vidékfejlesztési agrármérnöki (Szarvas)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, oklevélmelléklet/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

állattenyésztő mérnöki (Gödöllő)

M

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)

M

N

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest)

M

L

élelmiszermérnöki (Budapest)

M

L

kertészmérnöki (Budapest)

M

L

mezőgazdasági biotechnológus (Gödöllő)

M

L

mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (Gödöllő)

M

N

növényorvosi (Budapest)

M

N

növényorvosi (Gödöllő)

M

N

növényorvosi (magyar nyelven) (Keszthely)

M

N

növénytermesztő mérnöki

M

L

szőlész-borász mérnöki (Budapest)

M

L

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Keszthely)

M

L

vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár)

M

L

vidékfejlesztési agrármérnöki (Szarvas)

M

L

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (angol nyelven) (Budapest)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest)

M

N

kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest)

M

N

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Állattenyésztő mérnöki (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Húth Balázs egyetemi docens (huth.balazs@uni-mate.hu)

Állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) (Nappali)

Dr. Húth Balázs egyetemi docens (huth.balazs@uni-mate.hu)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Csima-Tóth Tímea (csima-toth.timea@uni-mate.hu, 06 1 305-7210); Mohácsiné Dr. Farkas Csilla egyetemi tanár (mohacsine.farkas.csilla@uni-mate.hu, 06 1 305-7202)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest) (Levelező)

Csima-Tóth Tímea (csima-toth.timea@uni-mate.hu, 06 1 305-7210); Mohácsiné Dr. Farkas Csilla egyetemi tanár (mohacsine.farkas.csilla@uni-mate.hu, 06 1 305-7202)

Élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Csima-Tóth Tímea (csima-toth.timea@uni-mate.hu, 06 1 305-7210); Badakné Dr. Kerti Katalin egyetemi docens (Badakne.Kerti.Katalin@uni-mate.hu, 06 1 305-7100 / 7124 mellék)

Élelmiszermérnöki (Budapest) (Levelező)

Csima-Tóth Tímea (csima-toth.timea@uni-mate.hu, 06 1 305-7210); Badakné Dr. Kerti Katalin egyetemi docens (Badakne.Kerti.Katalin@uni-mate.hu, 06 1 305-7100 / 7124 mellék)

Kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Dr. Geösel András egyetemi docens (geosel.andras@uni-mate.hu, 06 1 305-7226)

Kertészmérnöki (Budapest) (Levelező)

Dr. Geösel András egyetemi docens (geosel.andras@uni-mate.hu, 06 1 305-7226)

Mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (Gödöllő) (Nappali és levelező)

Dr. Veres Anikó (veres.aniko@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1702 mellék)

Növényorvosi (Budapest) (Nappali)

Dr. Fail József egyetemi docens (fail.jozsef@uni-mate.hu, 06 1 305-7100 6218 mellék)

Növényorvosi (Gödöllő) (Nappali)

Dr. Kiss József egyetemi tanár (jozsef.kiss@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1771, 1772 mellék)

Növényorvosi (magyar nyelven) (Keszthely) (Nappali)

Dr. Takács András Péter egyetemi docens (takacs.andras.peter@uni-mate.hu, 06 83 545-217)

Növénytermesztő mérnöki (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Kassai Mária Katalin egyetemi docens (kassai.maria.katalin@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1677 mellék); Straubné Nagy Ilona (straubne.nagy.ilona@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1675 mellék)

Szőlész-borász mérnöki (Budapest) (Levelező)

Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi docens (varga.zsuzsanna@uni-mate.hu, 06 1 305-7487)

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Keszthely) (Levelező)

Dr. Pál László egyetemi docens (pal.laszlo@uni-mate.hu, 06 83 545-000 / 5376 mellék)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár) (Levelező)

Farkas Tibor egyetemi docens (farkas.tibor@uni-mate.hu); dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 3004 mellék)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (Szarvas) (Levelező)

Egri Zoltán főiskolai docens (egri.zoltan@uni-mate.hu); dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 3004 mellék)