MATE-ART

Navigation Menu

MATE ART

MATE-ART

Művészeti és Művészetközvetítési Képzési Központ

Felvételivel kapcsolatos központi elérhetőség:
Kaposvári Campus: Molik Mária, Gelencsér Tímea
Tel.: +36 82 505-800/2655 mellék, +36 82 505-800/1733 mellék
E-mail cím: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

ALAPKÉPZÉSBEN ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű alapképzések és osztatlan képzés

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

A

N

A

fotográfia (magyar nyelven)

támogatott

6

5 < 30

alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

N

N

A

N

K

fotográfia (magyar nyelven)

800 000 Ft

MŰV

N

N

A

N

A

fotográfia (angol nyelven)

támogatott

6

3 < 30

MŰV

N

N

A

N

K

fotográfia (angol nyelven)

1 050 000 Ft

MŰV

N

N

A

N

A

képi ábrázolás(3)

támogatott

6

5 < 20

MŰVK

N

N

A

N

K

képi ábrázolás(3)

350 000 Ft

MŰVK

N

N

A

N

A

kézműves tárgykultúra (magyar nyelven)(1)(2)

támogatott

6

5 < 40

MŰVK

N

N

A

N

K

kézműves tárgykultúra (magyar nyelven)(1)(2)

350 000 Ft

MŰVK

N

N

A

N

A

kézműves tárgykultúra (angol nyelven)(1)(2)

támogatott

6

3 < 40

MŰVK

N

N

A

N

K

kézműves tárgykultúra (angol nyelven)(1)(2)

550 000 Ft

MŰVK

N

N

A

N

A

látványtervezés(1)(4)

támogatott

6

8 < 20

MŰV

N

N

A

N

K

látványtervezés(1)(4)

800 000 Ft

MŰV

N

N

A

N

A

média design (magyar nyelven)

támogatott

6

5 < 15

MŰV

N

N

A

N

K

média design (magyar nyelven)

800 000 Ft

MŰV

N

N

A

N

A

média design (angol nyelven)

támogatott

6

3 < 15

MŰV

N

N

A

N

K

média design (angol nyelven)

800 000 Ft

MŰV

N

N

A

N

A

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)(5)

támogatott

6

5 < 20

MŰVK

N

N

A

N

K

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)(5)

480 000 Ft

MŰVK

N

N

A

N

A

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)(5)

támogatott

6

3 < 20

MŰVK

N

N

A

N

K

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)(5)

550 000 Ft

MŰVK

N

N

O

N

A

színművész(1)

támogatott

10

6 < 20

MŰV

N

N

O

N

K

színművész(1)

950 000 Ft

MŰV

N

N

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializáció: art design.

(3) Választható specializáció(k): festészet; grafika; audiovizuális előadó.

(4) Választható specializáció(k): díszlet-és jelmeztervezés; jelmez- és bábtervezés; díszlet- és bábtervezés; díszlet-, kiállítás- és arculattervezés.

(5) Választható specializáció(k): operatőr; filmrendező; dokumentumfilm.

A fent szereplő képzések mindegyike Kaposvár képzési helyen folyik.

 

Specializálódás a képzés során

Képi ábrázolás (Nappali)

A képzés során a harmadik félévtől lehetőség van festészeti, grafikai és audiovizuális előadó specializáció választására a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig. Mindegyik specializáció esetében ugyanaz a felvételi követelmény.

Kézműves tárgykultúra (magyar vagy angol nyelven) (Nappali)

Az első félévtől választott specializáció az art design, melynek felvételi követelményeit az eljárás magában foglalja.

Látványtervezés (Nappali)

A Látványtervezés alapképzési szakon mindegyik specializáció esetében ugyanaz a felvételi követelmény, elvárás, specializációt a harmadik félévtől lehet választani, a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig.

Mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar vagy angol nyelven) (Nappali)

Hallgatóinknak a képzés harmadik félévétől lehetőséget biztosítunk a specializációra dokumentumfilm, filmrendező és operatőr vonalon.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Fotográfia (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Kézműves tárgykultúra (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Média design (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

 

Felvételi pontok számítása

 

FOTOGRÁFIA (ANGOL NYELVEN (NAPPALI)

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. június 03-09. éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre, fájlmegosztó (Google Drive, WeTransfer stb.) linket is elfogadunk.

 

Beadandó portfólió tartalmi és technikai paraméterei: 10-15 képből álló összefüggő képsorozat/képsorozatok (max. 2 képsorozat), vagy min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió.

Rövid, max. 300 szavas műleírás .pdf fájlként mellékelhető.

A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.

A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.

A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a jelentkezőket 2022. június 15-ig e-mailben értesítjük.

 

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Fotótechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.

A vizsga ideje: 2022. június 22. 10:00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képek feldolgozására (utómunka) számítógépet és programot biztosítunk.

A vizsga ideje: 2022. június 22. 12.00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.

A vizsga ideje: 2022. június 23.10.00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

Digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.

 

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):

Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.

Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.

Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex, Budapest, 2011.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • beadott képek: 40 pont
 • fotózási feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

FOTOGRÁFIA (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. június 03-09. éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre, fájlmegosztó (Google Drive, WeTransfer stb.) linket is elfogadunk.

Beadandó portfólió tartalmi és technikai paraméterei: 10-15 képből álló összefüggő képsorozat/képsorozatok (max. 2 képsorozat), vagy min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió.

Rövid, max. 300 szavas műleírás .pdf fájlként mellékelhető.

A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.

A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.

A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a jelentkezőket 2022. június 15-ig e-mailben értesítjük.

 

GYAKORLATI VIZSGA

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Fotótechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.

A vizsga ideje: 2022. június 22. 10:00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képek feldolgozására (utómunka) számítógépet és programot biztosítunk.

A vizsga ideje: 2022. június 22. 12.00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.

A vizsga ideje: 2022. június 23.10.00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

Digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.

 

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):

Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.

Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.

Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex, Budapest, 2011.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • beadott képek: 40 pont
 • fotózási feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

KÉPI ÁBRÁZOLÁS (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Az alkalmassági vizsga ideje: 2022. április 26. – 2022. május 3. (a pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak)

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. június 20.

Az vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkezőnek egy szakmai portfóliót kell bemutatnia, amelynek 10 db saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát / témákat feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkákat is be kell bemutatni. A művek lehetnek festészeti munkák, valamint egyedi illetve sokszorosított grafikai munkák (lehetőség szerint magas, mély, sík vagy szitanyomás) maximum A/2 vagy B/2 méretben.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • vizuális kreativitás, nyitottság;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

Az alkalmassági vizsga ideje: 2022. április 26. – 2022. május 3. (a pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak)

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

GYAKORLATI VIZSGA

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két szakaszból áll.

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/gyakorlati feladat

Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes kompozíciós, kreatív gyakorlatok festészeti technikákkal (pl. tempera, aquarell, akril, pasztell).

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/beszélgetés

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) célja az informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgán bemutatott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő beszélgetésen be kell mutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • vizuális kreativitás, nyitottság;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

 

A gyakorlati vizsga értékelése:

A második szakasz a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán készített munkáinak értékeléséből, valamint beszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a jelentkező megfelelését a bírálati szempontrendszer szerint, valamint forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének és egyéni szakmai invencióinak meglétét.

 

PONTOZÁS

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

 • rajz feladat: 100 pont
 • színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont
 • beszélgetés (mappa, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. június 20.

Az vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA (ANGOL NYELVEN) (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Az alkalmassági vizsga ideje: 2022. május 23 - 2022. május 25.

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022.május 23 - 2022. május 25. éjfél (CET) között az bodo.katalin@uni-mate.hu, e-mail címre.

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. június 24.

Az vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A jelentkezők által beküldött mappának (portfóliónak) tíz db saját munkát kell tartalmaznia. A 10 munka megoszlása a következők szerint:

 • legalább 5 darab minimum A/2 méretű tanulmányrajz tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben;
 • 5 db saját témát feldolgozó, nem tanulmány jellegű alkotás, például kézműves technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentáció, 2D vagy 3D terv stb.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2022. május 31-ig e-mailben értesítjük.

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, kreativitás, nyitottság, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai, festészeti technikák gyakorlott használata, a tér, a forma megjelenítése az emberábrázolásban).

GYAKORLATI VIZSGA

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két szakaszból áll:

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/gyakorlati feladat

 1. Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt)
 2. 3D-s kompozíciós, térbeli kreatív feladat

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/beszélgetés

A vizuális feladatokat felvételi beszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő beszélgetésen indokolt bemutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga értékelése

A második szakasz a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán készített munkáinak értékeléséből, valamint beszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a jelentkező megfelelését a bírálati szempontrendszer szerint, valamint forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének és egyéni szakmai invencióinak meglétét.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, kreativitás, nyitottság, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai, festészeti technikák gyakorlott használata, a tér, a forma megjelenítése az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • rajzi feladat: 80 pont
 • színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont
 • beszélgetés (portfólió, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. június 24.

Az vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Az alkalmassági vizsga ideje: 2022. május 23 - 2022. május 25.

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022.május 23 - 2022. május 25. éjfél (CET) között az bodo.katalin@uni-mate.hu, e-mail címre.

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. június 24.

Az vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A jelentkezők által beküldött mappának (portfóliónak) tíz db saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka megoszlása a következők szerint:

 • legalább 5 darab minimum A/2 méretű tanulmányrajz tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben;
 • 5 db saját témát feldolgozó, nem tanulmány jellegű alkotás, például kézműves technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentáció, 2D vagy 3D terv stb.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2022. május 31-ig e-mailben értesítjük.

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, kreativitás, nyitottság, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai, festészeti technikák gyakorlott használata, a tér, a forma megjelenítése az emberábrázolásban).

 

GYAKORLATI VIZSGA

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két szakaszból áll:

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/gyakorlati feladat

 1. Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt)
 2. 3D-s kompozíciós, térbeli kreatív feladat

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/beszélgetés

A vizuális feladatokat felvételi beszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő beszélgetésen indokolt bemutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga értékelése

A második szakasz a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán készített munkáinak értékeléséből, valamint beszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a jelentkező megfelelését a bírálati szempontrendszer szerint, valamint forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének és egyéni szakmai invencióinak meglétét.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, kreativitás, nyitottság, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai, festészeti technikák gyakorlott használata, a tér, a forma megjelenítése az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • rajzi feladat: 80 pont
 • színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont
 • beszélgetés (portfólió, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. június 24.

Az vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

LÁTVÁNYTERVEZÉS (NAPPALI)

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Az alkalmassági vizsga ideje: 2022. május 24.

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. június 20-21-22.

Az vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek, A/2 méretben.

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

 

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga I. szakasz/gyakorlati feladat

Tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).

Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával (akvarell stb. a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével).

A gyakorlati felvételi vizsga második szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

 

Gyakorlati vizsga I. szakasz/tervezési feladat, beszélgetés

Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

 

PONTOZÁS

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban

 • fej-és alakrajz: 20 pont
 • térábrázolás: 25 pont
 • festés: 20 pont

Szakmai feladat:

 • sík-kompozíció: 17 pont
 • térkompozíció: 18 pont
 • jellem: 20 pont
 • tér: 20 pont

Szakmai beszélgetés: 60 pont

 

MÉDIA DESIGN (ANGOL NYELVEN) (NAPPALI)

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Alkalmassági vizsga időpontja: 2022. május 30. - június 5. (elektronikusan beküldendő)

Gyakorlati vizsga időpontja: 2022. június 20-21. hétfő-kedd

Gyakorlati vizsga helye: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Rippl-Rónai Művészeti Intézet, Média Tanszék 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. május 30. - június 5. éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

 

Technikai és tartalmi paraméterek

Beadandó maximum 8 oldalas, a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (video vagy animáció).

A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.

A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.avi vagy mp4

A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem áll módunkban elfogadni!

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a továbbjutott jelentkezőket 2022. június 12. éjfélig e-mailben értesítjük.

 

GYAKORLATI VIZSGA

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2022. június 20. hétfő 10:00 – 11.30 óra

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.

A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hoznak magukkal.

A vizsga ideje: 2022. június 20. hétfő 12.00 – 18.00 óra

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatva vagy digitálisan, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.

A vizsga ideje: 2022. június 21. kedd 10.00 óra

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel vagy kártyaolvasó, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • portfólió: 40 pont
 • szakmai feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

MÉDIA DESIGN (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Alkalmassági vizsga időpontja: 2022. május 30. - június 5. (elektronikusan beküldendő)

Gyakorlati vizsga időpontja: 2022. június 20-21. hétfő-kedd

Gyakorlati vizsga helye: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, Rippl-Rónai Művészeti Intézet, Média Tanszék 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. május 30. - június 5. éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

 

Technikai és tartalmi paraméterek

Beadandó maximum 8 oldalas, a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (video vagy animáció).

A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.

A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.avi vagy mp4

A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem áll módunkban elfogadni!

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a továbbjutott jelentkezőket 2022. június 12. éjfélig e-mailben értesítjük.

 

GYAKORLATI VIZSGA

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2022. június 20. hétfő 10:00 – 11.30 óra

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.

A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hoznak magukkal.

A vizsga ideje: 2022. június 20. hétfő 12.00 – 18.00 óra

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatva vagy digitálisan, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.

A vizsga ideje: 2022. június 21. kedd 10.00 óra

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel vagy kártyaolvasó, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • portfólió: 40 pont
 • szakmai feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

MOZGÓKÉPKULTURA ÉS MÉDIAISMERET (ANGOL NYELVEN) (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja

Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2022. május 03. éjfél.

A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2022. május 25. Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. április 26 - 2021. május 03.éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

 

Beadandó anyagok és technikai paraméterek:

1) beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.

A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive-, stb. Videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem áll módunkban elfogadni.

2) Kérünk továbbá egy max. 300 szavas műleírást  (a beadott munka rövid leírását, értelmezését) doc vagy pdf fájlként.

Számunkra informatív anyagként beadható továbbá egy  saját korábbi munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhetjük a jelentkező szakmai felkészültségét.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel eltanácsolnak.

Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2022. május 07.-ig e-mailben értesítjük.

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsga ideje: 2022. május 25. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz bemutatkozás:

A felvételiző bemutatkozik, röviden ismerteti az alkalmassági vizsgára benyújtott munkáit.

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz kreatív feladat:

Kreatív feladat megoldása a beszélgetés keretén belül.

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz záró beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, melynek során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont

kreatív feladat: 60 pont

film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

MOZGÓKÉPKULTURA ÉS MÉDIAISMERET (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja

Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2022. május 03. éjfél.

A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2022. május 25. Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. április 26 - 2021. május 03.éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

 

Beadandó anyagok és technikai paraméterek:

1) beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.

A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive-, stb. Videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem áll módunkban elfogadni.

2) Kérünk továbbá egy max. 300 szavas műleírást  (a beadott munka rövid leírását, értelmezését) doc vagy pdf fájlként.

Számunkra informatív anyagként beadható továbbá egy saját korábbi munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhetjük a jelentkező szakmai felkészültségét.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel eltanácsolnak.

Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2022. május 07.-ig e-mailben értesítjük.

 

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsga ideje: 2022. május 25. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz bemutatkozás:

A felvételiző bemutatkozik, röviden ismerteti az alkalmassági vizsgára benyújtott munkáit.

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz kreatív feladat:

Kreatív feladat megoldása a beszélgetés keretén belül.

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz záró beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, melynek során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont

kreatív feladat: 60 pont

film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

SZÍNMŰVÉSZ (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja

Az alkalmassági és gyakorlati vizsga ideje: 2022. április 18 – 2022. július 1. (A felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.)

A vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A felvételi vizsga két fordulóból áll:

 1. forduló: alkalmassági vizsga,
 2. forduló: gyakorlati vizsga
 3. szakasz: gyakorlati rostavizsga
 4. szakasz: gyakorlati rostavizsga

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Az alkalmassági vizsga, egy személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll.

A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgára az alábbiakból kell felkészülni:

 • legalább 10 szabadon választott, eltérő hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, különböző költőktől,
 • 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus drámából, 2 szabadon választott műből),
 • 5 népdal

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

 

GYAKORLATI VIZSGA

 

A második - harmadik felvételi szakasz: a gyakorlati rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

 

PONTOZÁS

A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:

 1. A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. (A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20 pont)
 2. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga 2. fordulójában max. 100 pont szerezhető.

 

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ a megadott elérhetőségeinken közvetlenül az Egyetemtől kérhető.

 

Alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontjai

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

fotográfia (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.06.03-09.

-

fotográfia (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.06.22.

4 000 Ft

fotográfia (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.06.03-09.

-

fotográfia (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.06.22.

4 000 Ft

képi ábrázolás

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.04.26-05.03.

4 000 Ft

képi ábrázolás

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.06.20.

-

kézműves tárgykultúra (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.05.23-25.

-

kézműves tárgykultúra (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.06.24.

4 000 Ft

kézműves tárgykultúra (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.05.23-25.

-

kézműves tárgykultúra (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.06.24.

4 000 Ft

látványtervezés

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.05.24.

4 000 Ft

látványtervezés

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.06.20-22.

-

média design (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.05.30-06.05.

-

média design (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.06.20-21.

4 000 Ft

média design (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.05.30-06.05

-

média design (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.06.20-21.

4 000 Ft

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.05.03.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.05.25.

4 000 Ft

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2022.05.03.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2022.05.25.

4 000 Ft

színművész

alkalmassági vizsga

O

N

A/K

2022.04.19-07.01.

4 000 Ft

színművész

gyakorlati vizsga

O

N

A/K

2022.04.19-07.01.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, középiskolai bizonyítvány, OKJ bizonyítvány, önkéntes katonai szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

fotográfia (magyar nyelven)

A

N

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

képi ábrázolás

A

N

kézműves tárgykultúra (magyar nyelven)

A

N

látványtervezés

A

N

média design (magyar nyelven)

A

N

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

A

N

színművész

O

N

fotográfia (angol nyelven)

A

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

kézműves tárgykultúra (angol nyelven)

A

N

média design (angol nyelven)

A

N

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

A

N

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Fotográfia (angol nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 502-500), Károly Sándor Áron szakfelelős (karoly.sandor.aron@uni-mate.hu)

Fotográfia (magyar nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 502-500), Károly Sándor Áron szakfelelős (karoly.sandor.aron@uni-mate.hu)

Képi ábrázolás (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 502-500)

Kézműves tárgykultúra (angol nyelven) (Nappali)

Bodó Katalin tanszéki titkár (bodo.katalin@uni-mate.hu, 06 82 502 500 / 4201 mellék)

Kézműves tárgykultúra (magyar nyelven) (Nappali)

Bodó Katalin tanszéki titkár (bodo.katalin@uni-mate.hu, 06 82 502-500 / 4201 mellék)

Látványtervezés (Nappali)

Bodó Katalin tanszéki titkár (bodo.katalin@uni-mate.hu, 06 82 502-500 / 4201 mellék

Média design (angol nyelven) (Nappali)

Molnár Ágnes Éva DLA, egyetemi docens (molnar.agnes.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 4103 mellék), Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 4300 mellék, 06 82 502-539)

Média design (magyar nyelven) (Nappali)

Molnár Ágnes Éva DLA, egyetemi docens (molnar.agnes.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 4103 mellék), Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 4300 mellék, 06 82 502-539)

Mozgóképkultura és médiaismeret (angol nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu), Dr. Kiss Gábor Zoltán egyetemi docens (kiss.gabor.zoltan@uni-mate.hu)

Mozgóképkultura és médiaismeret (magyar nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu), Dr. Kiss Gábor Zoltán egyetemi docens (kiss.gabor.zoltan@uni-mate.hu)

Színművész (Nappali)

Szakmai kérdésben: Kéri Katalin Vilma tanszékvezető (keri.katalin.vilma@uni-mate.hu)

Bodó Katalin tanszéki titkár (bodo.katalin@uni-mate.hu, 06 82 502-500 / 4201 mellék)