MATE-PEDAGOGY

Navigation Menu

MATE-PEDAGOGY

Last modified: 27. July 2022

MATE-PEDAGOGY

Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ - KÉPZÉSKERESŐ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi e-mail címen érdeklődhet:

Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

Nappali munkarendű alapképzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

A

N

A

gyógypedagógia(1)(2)(5)

támogatott

8

1 < 10

magyar nyelv és irodalom és
biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy bármely idegen nyelv(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15)

PED

I

I

A

N

K

gyógypedagógia(1)(2)(5)

275 000 Ft

PED

I

I

A

N

A

óvodapedagógus(1)(3)

támogatott

6

1 < 10

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(17) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(14)

PED

I

I

A

N

K

óvodapedagógus(1)(3)

200 000 Ft

PED

I

I

A

N

A

tanító(1)

támogatott

8

1 < 10

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. informatika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(17) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13)

PED

I

I

A

N

K

tanító(1)

200 000 Ft

PED

I

I

 

Levelező munkarendű alapképzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

A

L

A

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)(4)

támogatott

6

1 < 10

Alkalmassági (1. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. dráma v. ének v. filozófia v. fizika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(7) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(17)

PED

I

I

A

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)(4)

200 000 Ft

PED

I

I

A

L

A

gyógypedagógia(1)(2)(5)(6)

támogatott

8

1 < 10

magyar nyelv és irodalom és
biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy bármely idegen nyelv(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15)

PED

I

I

A

L

K

gyógypedagógia(1)(2)(5)(6)

275 000 Ft

PED

I

I

A

L

A

óvodapedagógus(1)(4)

támogatott

6

1 < 10

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(17) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(14)

PED

I

I

A

L

K

óvodapedagógus(1)(4)

200 000 Ft

PED

I

I

A

L

A

tanító(1)(4)

támogatott

8

1 < 10

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. informatika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(17) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13)

PED

I

I

A

L

K

tanító(1)(4)

200 000 Ft

PED

I

I

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) Választható szakirányok: logopédia; pszichopedagógia; tanulásban akadályozottak pedagógiája.

(3) Választható specializáció: idegen nyelv az óvodában.

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira havonta egy alkalommal csütörtök-péntek-szombati napokon kerül sor.

(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a konzultációkra legfeljebb kettő hetenként csütörtök–péntek–szombati napokon kerül sor.

(7) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek.

(8) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; képző- és iparművészet ismeretek; képző- és iparművészeti ismeretek; pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; szociális ismeretek.

(9) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; képző- és iparművészet ismeretek; képző- és iparművészeti ismeretek; pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; szociális ismeretek.

(10) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; szociális ismeretek.

(11) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: egyházzenész-ismeretek; gyakorlatosszínész-ismeretek; jazz-zenész-ismeretek; klasszikuszenész- ismeretek; népzenész-ismeretek; táncos ismeretek.

(12) Választható egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy: egyházzenész ismeretek; gyakorlatos színész ismeretek; jazz-zenész ismeretek; klasszikus zenész ismeretek; népzenész ismeretek; táncos ismeretek.

(13) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; informatikai alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek.

(14) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek.

(15) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek.

(16) Választható egy bármely idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán.

(17) Választható egy idegen nyelv: angol; beás; francia; lovári; német; olasz; orosz; spanyol.

A fenti táblázatokban szereplő képzések Kaposvár képzési helyen folynak.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

 

Figyelem!

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

A felsőfokú oklevéllel rendelkező jelentkezőket az Egyetem - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2022. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányait figyelembe vételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

  • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
  • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
  • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
  • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket az Egyetem - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2022. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányait figyelembe vételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőoktatási szakképzési oklevél minősítése:

  • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
  • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
  • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
  • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Specializálódás a képzés során

Gyógypedagógia (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Logopédia szakirány választása sikeres alkalmassági vizsgához kötött (a képzés második félévében kell majd az alkalmassági vizsgát letenni).

Tanító (Nappali és levelező)

Műveltségterület választása a képzés második félévében lesz, az adott műveltségterületi képzés minimum 10 fő jelentkezése esetén indulhat.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Levelező)

1. típusú alkalmassági vizsga: 2022. augusztus 16. 9.00 óra, személyes jelenléttel.

Óvodapedagógus (Nappali és levelező)

2. típusú alkalmassági vizsga: 2022. augusztus 16. 9.00 óra, személyes jelenléttel.

Tanító (Nappali és levelező)

2. típusú alkalmassági vizsga: 2022. augusztus 16. 9.00 óra, személyes jelenléttel.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag, az Oktatási Hivatal által történik, erről Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Alkalmassági vizsgák időpontjai

Az alkalmassági vizsgákkal kapcsolatban bővebb információ a Kaposvári Campus honlapján érhető el (https://kaposvaricampus.uni-mate.hu)

Választható szak

 Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

óvodapedagógus

Alkalmassági (2. típus)

A

N

A/K

2022.08.16.

-

tanító

Alkalmassági (2. típus)

A

N

A/K

2022.08.16.

-

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Alkalmassági (1. típus)

A

L

A/K

2022.08.16.

-

óvodapedagógus

Alkalmassági (2. típus)

A

L

A/K

2022.08.16.

-

tanító

Alkalmassági (2. típus)

A

L

A/K

2022.08.16.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, önkéntes katonai szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

csecsemő- és kisgyermeknevelő

A

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött munkakör igazolása, előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás

óvodapedagógus

A

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás

óvodapedagógus

A

N

tanító

A

L

tanító

A

N

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Levelező)

Borné Péter Orsolya intézeti titkár (borne.peter.orsolya@uni-mate.hu, 06 82 505-810)

Gyógypedagógia (Nappali és levelező)

Borné Péter Orsolya intézeti titkár (borne.peter.orsolya@uni-mate.hu, 06 82 505-810)

Óvodapedagógus (Nappali és levelező)

Borné Péter Orsolya intézeti titkár (borne.peter.orsolya@uni-mate.hu, 06 82 505-810)

Tanító (Nappali és levelező)

Borné Péter Orsolya intézeti titkár (borne.peter.orsolya@uni-mate.hu, 06 82 505-810)