MATE-ART

Navigation Menu

MATE-ART

Last modified: 27. July 2022

MATE-ART

Művészeti és Művészetközvetítési Képzési Központ - KÉPZÉSKERESŐ

Felvételivel kapcsolatos központi elérhetőség: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

ALAPKÉPZÉSBEN ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű alapképzések és osztatlan képzés

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

Képzés-szint

Munka-rend

Finan-szírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsga-követel-mények a pont-számításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

A

N

K

fotográfia (magyar nyelven)

800 000 Ft

6

1 < 10

alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

N

N

A

N

K

képi ábrázolás(2)

350 000 Ft

6

1 < 10

MŰVK

N

N

A

N

K

látványtervezés(1)(3)

800 000 Ft

6

1 < 10

MŰV

N

N

A

N

K

média design (magyar nyelven)

800 000 Ft

6

1 < 10

MŰV

N

N

A

N

K

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)(4)

480 000 Ft

6

1 < 10

MŰVK

N

N

A

N

K

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)(4)

550 000 Ft

6

1 < 10

MŰVK

N

N

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) Választható specializáció(k): festészet; grafika; audiovizuális előadó.

(3) Választható specializáció(k): díszlet-és jelmeztervezés; jelmez- és bábtervezés; díszlet- és bábtervezés; díszlet-, kiállítás- és arculattervezés.

(4) Választható specializáció(k): operatőr; filmrendező; dokumentumfilm.

A fent szereplő képzések mindegyike Kaposvár képzési helyen folyik.

Specializálódás a képzés során

 

Képi ábrázolás (Nappali)

A képzés során a harmadik félévtől lehetőség van festészeti, grafikai és audiovizuális előadó specializáció választására a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig. Mindegyik specializáció esetében ugyanaz a felvételi követelmény.

Látványtervezés (Nappali)

A Látványtervezés alapképzési szakon mindegyik specializáció esetében ugyanaz a felvételi követelmény, elvárás, specializációt a harmadik félévtől lehet választani, a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig.

Mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar vagy angol nyelven) (Nappali)

Hallgatóinknak a képzés harmadik félévétől lehetőséget biztosítunk a specializációra dokumentumfilm, filmrendező és operatőr vonalon.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Felvételi pontok számítása

FOTOGRÁFIA (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. augusztus 25-én 24.00 óráig a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre, fájlmegosztó (Google Drive, WeTransfer stb.) linket is elfogadunk.

Beadandó portfólió tartalmi és technikai paraméterei: 10-15 képből álló összefüggő képsorozat/képsorozatok (max. 2 képsorozat), vagy min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió.

Rövid, max. 300 szavas műleírás .pdf fájlként mellékelhető.

A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.

A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.

A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a jelentkezőket 2022. június 15-ig e-mailben értesítjük.

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Fotótechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.

A vizsga ideje: 2022. augusztus 18. 10.00 óra (online)

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képek feldolgozására (utómunka) számítógépet és programot biztosítunk.

A vizsga ideje: 2022. augusztus 18. 10.00 óra (online)

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.

A vizsga ideje: 2022. június 23.10.00 óra

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

Digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.

 

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):

Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.

Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.

Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex, Budapest, 2011.

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • beadott képek: 40 pont
 • fotózási feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

KÉPI ÁBRÁZOLÁS (NAPPALI)

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Az alkalmassági vizsga ideje: 2022. augusztus 11-én 23.59 óráig kell elküldeni a pályázati anyagot.

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. augusztus 16. 10.00 óra (online)

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkezőnek egy szakmai portfóliót kell bemutatnia, amelynek 10 db saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát / témákat feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkákat is be kell bemutatni. A művek lehetnek festészeti munkák, valamint egyedi illetve sokszorosított grafikai munkák (lehetőség szerint magas, mély, sík vagy szitanyomás) maximum A/2 vagy B/2 méretben.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • vizuális kreativitás, nyitottság;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

Az alkalmassági vizsga ideje: 2022. április 26. – 2022. május 3. (a pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak)

A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

GYAKORLATI VIZSGA

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két szakaszból áll.

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/gyakorlati feladat

Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes kompozíciós, kreatív gyakorlatok festészeti technikákkal (pl. tempera, aquarell, akril, pasztell).

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/beszélgetés

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) célja az informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgán bemutatott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő beszélgetésen be kell mutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • vizuális kreativitás, nyitottság;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

A gyakorlati vizsga értékelése:

A második szakasz a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán készített munkáinak értékeléséből, valamint beszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a jelentkező megfelelését a bírálati szempontrendszer szerint, valamint forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének és egyéni szakmai invencióinak meglétét.

 

PONTOZÁS

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

 • rajz feladat: 100 pont
 • színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont
 • beszélgetés (mappa, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. június 20.

Az vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

LÁTVÁNYTERVEZÉS (NAPPALI)

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Az alkalmassági vizsga ideje: 2022. augusztus 15. 14.00 óra (online). 2022. augusztus 15. 11.00 óráig kell elektronikusan elküldeni a pályázati anyagot.

A gyakorlati vizsga ideje: 2022. augusztus 16. 9.00 óra (online)

Az vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek, A/2 méretben.

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga I. szakasz/gyakorlati feladat

Tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).

Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával (akvarell stb. a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével).

A gyakorlati felvételi vizsga második szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

 

Gyakorlati vizsga I. szakasz/tervezési feladat, beszélgetés

Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

 

PONTOZÁS

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban

 • fej-és alakrajz: 20 pont
 • térábrázolás: 25 pont
 • festés: 20 pont

Szakmai feladat:

 • sík-kompozíció: 17 pont
 • térkompozíció: 18 pont
 • jellem: 20 pont
 • tér: 20 pont

Szakmai beszélgetés: 60 pont

 

MÉDIA DESIGN (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja:

Alkalmassági vizsga időpontja: 2022. augusztus 10. 24.00 óráig kell elektronikusan elküldeni a pályázati anyagot.

Gyakorlati vizsga időpontja:

gyakorlati 1. forduló: 2022. augusztus 15. 10.00 óra (online).

gyakorlati 2. forduló: 2022. augusztus 16. 10.00 óra (online).

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. május 30. - június 5. éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

 

Technikai és tartalmi paraméterek

Beadandó maximum 8 oldalas, a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (video vagy animáció).

A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.

A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.

A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.avi vagy mp4

A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem áll módunkban elfogadni!

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a továbbjutott jelentkezőket 2022. június 12. éjfélig e-mailben értesítjük.

 

GYAKORLATI VIZSGA

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:

Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2022. június 20. hétfő 10:00 – 11.30 óra

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:

Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.

A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hoznak magukkal.

A vizsga ideje: 2022. június 20. hétfő 12.00 – 18.00 óra

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatva vagy digitálisan, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.

A vizsga ideje: 2022. június 21. kedd 10.00 óra

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel vagy kártyaolvasó, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • portfólió: 40 pont
 • szakmai feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

MOZGÓKÉPKULTURA ÉS MÉDIAISMERET (ANGOL NYELVEN) (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja

Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2022. augusztus 15. éjfél.

A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2022. augusztus 18. 10.00 óra (online)

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. április 26 - 2021. május 03.éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

 

Beadandó anyagok és technikai paraméterek:

1) beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.

A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive-, stb. Videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem áll módunkban elfogadni.

2) Kérünk továbbá egy max. 300 szavas műleírást  (a beadott munka rövid leírását, értelmezését) doc vagy pdf fájlként.

Számunkra informatív anyagként beadható továbbá egy  saját korábbi munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhetjük a jelentkező szakmai felkészültségét.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel eltanácsolnak.

Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2022. május 07.-ig e-mailben értesítjük.

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsga ideje: 2022. május 25. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz bemutatkozás:

A felvételiző bemutatkozik, röviden ismerteti az alkalmassági vizsgára benyújtott munkáit.

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz kreatív feladat:

Kreatív feladat megoldása a beszélgetés keretén belül.

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz záró beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, melynek során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont

kreatív feladat: 60 pont

film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

MOZGÓKÉPKULTURA ÉS MÉDIAISMERET (MAGYAR NYELVEN) (NAPPALI)

 

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontja

Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2022. augusztus 15. éjfél.

A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2022. augusztus 17. 10.00 óra (online)

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2022. április 26 - 2021. május 03.éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

 

Beadandó anyagok és technikai paraméterek:

1) beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.

A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive-, stb. Videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem áll módunkban elfogadni.

2) Kérünk továbbá egy max. 300 szavas műleírást  (a beadott munka rövid leírását, értelmezését) doc vagy pdf fájlként.

Számunkra informatív anyagként beadható továbbá egy saját korábbi munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhetjük a jelentkező szakmai felkészültségét.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel eltanácsolnak.

Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2022. május 07.-ig e-mailben értesítjük.

 

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsga ideje: 2022. május 25. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Gyakorlati vizsga: I. szakasz bemutatkozás:

A felvételiző bemutatkozik, röviden ismerteti az alkalmassági vizsgára benyújtott munkáit.

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz kreatív feladat:

Kreatív feladat megoldása a beszélgetés keretén belül.

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz záró beszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, melynek során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont

kreatív feladat: 60 pont

film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

 

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ a megadott elérhetőségeinken közvetlenül az Egyetemtől kérhető.

Alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontjai

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

fotográfia (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

K

2022.08.15.

-

fotográfia (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

K

2022.08.18.

-

képi ábrázolás

alkalmassági vizsga

A

N

K

2022.08.11.

-

képi ábrázolás

gyakorlati vizsga

A

N

K

2022.08.16.

-

látványtervezés

alkalmassági vizsga

A

N

K

2022.08.15.

-

látványtervezés

gyakorlati vizsga

A

N

K

2022.08.15-16.

-

média design (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

K

2022.08.10.

-

média design (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

K

2022.08.15-16.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

K

2022.08.15.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

K

2022.08.18.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

K

2022.08.15.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

K

2022.08.17.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Csatolandó dokumentumok

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Fotográfia (magyar nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 502-500), Károly Sándor Áron szakfelelős (karoly.sandor.aron@uni-mate.hu)

Képi ábrázolás (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 502-500)

Látványtervezés (Nappali)

Bodó Katalin tanszéki titkár (bodo.katalin@uni-mate.hu, 06 82 502-500 / 4201 mellék

Média design (magyar nyelven) (Nappali)

Molnár Ágnes Éva DLA, egyetemi docens (molnar.agnes.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 4103 mellék), Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 4300 mellék, 06 82 502-539)

Mozgóképkultura és médiaismeret (angol nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu), Dr. Kiss Gábor Zoltán egyetemi docens (kiss.gabor.zoltan@uni-mate.hu)

Mozgóképkultura és médiaismeret (magyar nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta titkár (fazekas.nikoletta@uni-mate.hu), Dr. Kiss Gábor Zoltán egyetemi docens (kiss.gabor.zoltan@uni-mate.hu)