Pályázat doktori képzésre jelentkezéshez

Navigation Menu

Pályázat doktori képzésre jelentkezéshez

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem pótfelvételi pályázatot hirdet az alábbi doktori iskolák nappali tagozatára állami ösztöndíjas, tudományos fokozatszerzést célzó doktori képzésre (PhD) a tudományos életpálya iránt elkötelezett végzős, vagy egyetemet végzett jelentkezők számára.

Budai Campus:
•    Élelmiszertudományi (ETDI) (Iskolavezető: Simonné Dr. Sarkadi Lívia egyetemi tanár)
•    Kertészettudományi (KeTDI) (Iskolavezető: Zámboriné Dr. Németh Éva egyetemi tanár)
•    Tájépítészeti és Tájökológiai (TTDI) (Iskolavezető: Dr. Bozó László egyetemi tanár)
Szent István Campus
•    Állatbiotechnológiai és Állattudományi (AADI) (Iskolavezető: Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár)
•    Biológiatudományi (BTDI) (Iskolavezető: Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár)
•    Gazdaság- és Regionális Tudományi (GRTDI) (Iskolavezető: Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár)
•    Környezettudományi (KTDI) (Iskolavezető: Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár)
•    Műszaki Tudományi (MTDI) (Iskolavezető: Dr. Farkas István egyetemi tanár)
•    Növénytudományi (NTDI) (Iskolavezető: Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár)

Kaposvári Campus
•    Állattenyésztés-tudományi (ATDI) (Iskolavezető: Dr. Szabó András egyetemi tanár)
•    Gazdálkodás- és Szervezéstudományi (GSZDI) (Iskolavezető: Dr. Fertő Imre egyetemi tanár)

Georgikon Campus
•    Festetics Doktori Iskola (FEDI) (Iskolavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár)

Tudományos kutatási témára és képzésre pályázhatnak azon agrár-, kertész-, élelmiszer-, tájépítész-, erdő-, gépész-, vegyész-, építő-, építész és villamosmérnökök, állatorvosok, biológusok, közgazdászok, jogászok – illetve egyéb MSc/MA végzettségűek esetén a felvételi bizottsági egyéni döntése alapján –, akik legalább jó rendű egyetemi diplomával (három évnél régebben végzettek esetében ez nem kritérium), a legalább középfokú („C” vagy „B2”) típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, és a doktori iskola által meghatározott tudományos előélettel rendelkeznek.

 

A pályázat beadásának határideje: 2022. augusztus 10.

A jelentkezések on-line módon történnek, a pályázatokat a felveteli.phd@uni-mate.hu e-mail címre kell megküldeni kizárólag PDF formátumban, egy db fájlként, melynek tartalmaznia kell az összes beadandó mellékletet. A fájl megnevezése: doktori iskola rövid neve_munkarend_név.
(pl.: ETDI_osztondijas_Jelentkezo_Katalin.pdf, vagy GSZDI_onkoltseges_Palyazo_Janos.pdf)
A témavezető aláírása pótolható egy támogató e-mail beszkennelésével és a pályázati anyagba történő beszerkesztésével.

Jelentkezési lap és számlaigénylő innen letölthető. A számlaigénylőt külön kell megküldeni a fenti e-mailre.

Bővebb felvilágosítás a doktori iskolák honlapján található www.doktori.hu, illetve az alábbi linken is elérhető:
http://www.uni-mate.hu/hu/kepzesek/doktori-kepzes

A doktori képzés ösztöndíjas és önköltséges formában, nappali munkarendben végezhető nyolc féléves képzés, mely során legalább 240 kreditet kell megszerezni. A képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második négy félév a "kutatási és disszertációs" szakasz.
A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

​​​​​​​

Jelentkezési lap        


 

Számlaigénylő
 

Bővebb felvilágosítás a doktori iskolák honlapján található, illetve az alábbi telefonszámon kérhető:

MATE Doktori és Habilitációs Központ, Törökné Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos.
28 415-382, vagy 28 522-000/1058 mellék