MATE PEDAGOGY

Navigation Menu

MATE PEDAGOGY

Last modified: 15. October 2022

Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

E-mail:

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu
Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. NOVEMBER 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2023. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

M

N

A

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

támogatott

2

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

PED

M

N

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

400 000 Ft

2

5 < 10

PED

 

Levelező munkarendű képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

M

L

A

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(1)

támogatott

2

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz)

PED

M

L

K

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(1)

400 000 Ft

2

5 < 10

PED

M

L

A

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(1)

támogatott

4

10 < 30

PED

M

L

K

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)(1)

400 000 Ft

4

5 < 10

PED

 

(1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira jellemzően szombati és néhány alkalommal pénteki napokon kerül sor.

Specializálódás a képzés során

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali)

A választható specializációt az határozza meg, hogy milyen bemeneti végzettséggel (a specializációk min. egyikéhez illeszkedő diszciplináris végzettség, min. mester / osztatlan vagy egyetemi szint) rendelkezik a felvételiző.

Specializáció(k): mezőgazdaság; élelmiszer; kertészet és parképítés; mezőgazdasági gépész.

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

A választható specializációt az határozza meg, hogy milyen bemeneti végzettséggel (a specializációk min. egyikéhez illeszkedő diszciplináris végzettség, min. mester / osztatlan vagy egyetemi szint) rendelkezik a felvételiző.

Specializáció(k): mezőgazdaság; élelmiszer; kertészet és parképítés; mezőgazdasági gépész.

Tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

A választható specializációt az határozza meg, hogy milyen bemeneti végzettséggel (a specializációk min. egyikéhez illeszkedő diszciplináris végzettség, min. alapképzés vagy főiskolai szint) rendelkezik a felvételiző.

Specializáció(k): mezőgazdaság; élelmiszer; kertészet és parképítés; mezőgazdasági gépész.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2022. december 15. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali)

A 2 féléves tanári képzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő (pl. élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki) mesterképzési (vagy annak megfelelő egyetemi, osztatlan) végzettséggel rendelkezik.

Motivációs beszélgetés:

A tanári mesterképzéseknél a motivációs beszélgetés két részből áll:

 • a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.;
 • egy adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi adjunktus (06 28 522-000 / 3647 mellék, bakos.izabella.maria@uni-mate.hu)

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

A 2 féléves tanári képzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő (pl. élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki) mesterképzési (vagy annak megfelelő egyetemi, osztatlan) végzettséggel rendelkezik.

Motivációs beszélgetés:

A tanári mesterképzéseknél a motivációs beszélgetés két részből áll:

 • a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.;
 • egy adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi adjunktus (06 28 522-000 / 3647 mellék, bakos.izabella.maria@uni-mate.hu)

Tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

Motivációs beszélgetés:

A tanári mesterképzéseknél a motivációs beszélgetés két részből áll:

 • a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.;
 • egy adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi adjunktus (06 28 522-000 / 3647 mellék, bakos.izabella.maria@uni-mate.hu)

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolni. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.

 1. A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.

Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2): 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont
 • tudományos publikáció: 5 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.01.12.

-

tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.01.12.

-

tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.01.12.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Nappali)

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi adjunktus (06 28 522-000 / 3647 mellék, bakos.izabella.maria@uni-mate.hu)

Tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi adjunktus (06 28 522-000 / 3647 mellék, bakos.izabella.maria@uni-mate.hu)

Tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Bakos Izabella Mária egyetemi adjunktus (06 28 522-000 / 3647 mellék, bakos.izabella.maria@uni-mate.hu)