Doktori képzés

Menu Display

Doktori képzés

Last modified: 08. September 2023

A Doktori és Habilitációs Központ a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció legmagasabb irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció egyetemi rendszerét, biztosítja az egyetlen hazai, nemzetközileg ekvivalens tudományos fokozat minőségét, az alábbi tudományágakban odaítélendő fokozatok nemzetközi ekvivalenciáját:

  • agrárműszaki tudományok,
  • állattenyésztés-tudományok,
  • biológiatudományok,
  • gazdálkodás- és szervezéstudományok
  • élelmiszertudományok,
  • környezettudományok,
  • növénytermesztési és kertészeti tudományok, valamint
  • regionális tudományok tudományágban.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem doktori iskolái

Elérhetőségek:

Gödöllői Campus

Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, főigazgató
Telefon: 06 28 415-382
Email: phd@uni-mate.hu

Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos
Email: hajdu.monika@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 28 522-000/1058

Megyeri Ágnes, doktori referens
Email: megyeri.agnes@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 28 522-000/1056

Simáné Dolányi Edit, doktori referens
Email: simane.dolanyi.edit@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 28 522-000/1055

Kovács-Uj Boglárka, doktori referens
Email: kovacs-uj.boglarka@uni-mate.hu​​​​​​​
​​​​​​​Telefon: 06 28 522-000/3861

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefon: 06 28 415-382
Email: phd@uni-mate.hu

Budai Campus

Boncsér Erzsébet Judit, magyar hallgatói ügyintéző
Email: boncser.erzsebet.judit@uni-mate.hu
Telefon: 06 1 305 7594

Simáné Dolányi Edit, nemzetközi hallgatói ügyintéző
Email: simane.dolanyi.edit@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 28 522-000/1055
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Kaposvári Campus

Laczkó Lórándné,  főtanácsos, doktori referens
Email: laczko.lorandne@uni-mate.hu
Telefon: 06 82 505-800 /1004
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.

Georgikon Campus

Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos
Email: hajdu.monika@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 83 545 183
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanácsa 1993. szeptember 1-jei hatállyal létrehozta a Tudományos Továbbképzési Intézetet (TTI), a doktori képzés és fokozatszerzés eljárási feladatainak ellátására.

A Tudományos Továbbképzési Intézet 2000. január 1-jétől, a Szent István Egyetem (SZIE) megalakulásától a Gödöllői Területi Iroda alá tartozó szervezeti egység lett, amely az egyetem gödöllői karaira kiterjedően szervezi, összefogja és - az Egyetemi doktori Tanács, a tudományági doktori bizottságok, valamint a doktori iskolák útján - felügyeli az akkreditált doktori iskolák keretében folyó doktori PhD képzést, ellátja a képzéssel és a doktori PhD fokozat megszerzésével, odaítélésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatokat.

2001. január 1-jétől a habilitációs eljárásokkal kapcsolatos szervezési, ügyviteli, valamint a Szent István Egyetem központi doktori feladatok koordinációs tevékenységek is az Intézet feladatkörébe tartoznak.

Az Egyetemi Doktori Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság, valamint a Tudományági Doktori Bizottságok átalakulásából létrehozott Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkárságaként végzi az Egyetemi Tanács által elfogadott Doktori Szabályzatban és a Habilitációs Szabályzatban meghatározott fenti feladatokat.

2016. január 1-jétől a Budai Campuson folyó doktori és habilitációs tevékenység ügyvitele – az EDHT Tikársága szervezeti keretében – a Budai Campuson folyt.

2020. február 1-től a Szenátus elfogadta Szervezeti és Működési Rendjét, azon belül a doktori ügyiviteli tevékenység egy része – kivéve a Neptun TR rendszer – átkerült a Képzésadminisztrációs Központhoz.

A 2020. augusztus 1-jei intézményi integrációval újabb Campusok csatlakozásával és új Szervezeti és Működési Rend Szenátus általi elfogadásával a doktori ügyviteli tevékenység rendszere is bővült, illetve módosult. A Kaposvári Egyetemről két, a Pannon Egyetemről 1 doktori iskolával gazdagodott a SZIE, és ezeken a Campusokon történik a hallgatókkal való kapcsolattartás. A létrejött új szervezeti egység neve: Doktori és Habilitációs Központ, mely a 2021. február 1-jét követően a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen is közvetlen a Rektor alá tartozó szervezeti egységként működik.

Dokumentumok és médiafájlok (Globális)

6802058-pdf
6194155-pdf
5972786-xlsx
5972759-xlsx
5430362-pdf
3555817-pdf
3320152-pdf
2357262-pdf
2357249-pdf
1453910-pdf
54310-docx
660058-pdf
81251-pdf
173765-pdf
81269-pdf
81257-pdf
81240-pdf
54415-pdf
54405-doc
54395-xlsx
54385-xlsx
54375-doc
54365-xlsx
54350-xlsx
54340-doc
54330-docx
54320-doc
54300-doc
54290-docx
54280-doc
54253-doc
54263-doc
There are no documents or media files in this folder.
Item Selection Title Size Modified Date Item Actions
Documents
132 KB 10 Months Ago
2.6 MB 11 Months Ago
18 KB 12 Months Ago
30 KB 12 Months Ago
2.4 MB 1 Year Ago
2.4 MB 1 Year Ago
861 KB 1 Year Ago
559 KB 1 Year Ago
393 KB 1 Year Ago
3 MB 1 Year Ago
36 KB 1 Year Ago
1.2 MB 1 Year Ago
107 KB 2 Years Ago
686 KB 2 Years Ago
1.6 MB 2 Years Ago
2.6 MB 2 Years Ago
1.3 MB 2 Years Ago
866 KB 2 Years Ago
36 KB 2 Years Ago
30 KB 2 Years Ago
27 KB 2 Years Ago
70 KB 2 Years Ago
28 KB 2 Years Ago
28 KB 2 Years Ago
48 KB 2 Years Ago
32 KB 2 Years Ago
50 KB 2 Years Ago
48 KB 2 Years Ago
27 KB 2 Years Ago
38 KB 2 Years Ago
58 KB 2 Years Ago
40 KB 2 Years Ago

{title}

Right Now by

{title}

Right Now by