Doktori képzés

Navigation Menu

Doktori képzés

A Doktori és Habilitációs Központ a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció legmagasabb irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció egyetemi rendszerét, biztosítja az egyetlen hazai, nemzetközileg ekvivalens tudományos fokozat minőségét, az alábbi tudományágakban odaítélendő fokozatok nemzetközi ekvivalenciáját:

 • agrárműszaki tudományok,
 • állattenyésztés-tudományok,
 • biológiatudományok,
 • gazdálkodás- és szervezéstudományok
 • élelmiszertudományok,
 • környezettudományok,
 • növénytermesztési és kertészeti tudományok, valamint
 • regionális tudományok tudományágban.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem doktori iskolái

Elérhetőségek:

Gödöllői Campus

Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, főigazgató
Telefon: 06 28 415-382
Email: phd@uni-mate.hu

Törökné Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos
Email: torokne.hajdu.monika@uni-mate.hu
Telefon: 06 28 522-000/1058

Tassy Zsuzsanna, doktori referens
Email: tassy.zsuzsanna@uni-mate.hu
Telefon: 06 28 522-000/1055

Megyeri Ágnes, doktori referens
Email: megyeri.agnes@uni-mate.hu
Telefon: 06 28 522-000/1056

Simáné Dolányi Edit, doktori referens
Telefon: 06 28 522-000/3861
E-mail: Simane.Dolanyi.Edit@uni-mate.hu​​​​​​​ ​​​​​​​

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefon: 06 28 415-382
Email: phd@uni-mate.hu

Budai Campus

Boncsér Erzsébet Judit, magyar hallgatói ügyintéző
Email: boncser.erzsebet.judit@uni-mate.hu
Telefon: 06 1 305 7594

Tassy Zsuzsanna, nemzetközi hallgatói ügyintéző
Email: tassy.zsuzsanna@uni-mate.hu
Telefon: 06 28 522-000/1055
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Kaposvári Campus

Laczkó Lórándné,  főtanácsos, doktori referens
Email: laczko.lorandne@uni-mate.hu
Telefon: 06 82 505-800 /1004
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.

Georgikon Campus

Törökné Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos
Email: torokne.hajdu.monika@uni-mate.hu
Telefon: 06 83 545 183
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanácsa 1993. szeptember 1-jei hatállyal létrehozta a Tudományos Továbbképzési Intézetet (TTI), a doktori képzés és fokozatszerzés eljárási feladatainak ellátására.

A Tudományos Továbbképzési Intézet 2000. január 1-jétől, a Szent István Egyetem (SZIE) megalakulásától a Gödöllői Területi Iroda alá tartozó szervezeti egység lett, amely az egyetem gödöllői karaira kiterjedően szervezi, összefogja és - az Egyetemi doktori Tanács, a tudományági doktori bizottságok, valamint a doktori iskolák útján - felügyeli az akkreditált doktori iskolák keretében folyó doktori PhD képzést, ellátja a képzéssel és a doktori PhD fokozat megszerzésével, odaítélésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatokat.

2001. január 1-jétől a habilitációs eljárásokkal kapcsolatos szervezési, ügyviteli, valamint a Szent István Egyetem központi doktori feladatok koordinációs tevékenységek is az Intézet feladatkörébe tartoznak.

Az Egyetemi Doktori Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság, valamint a Tudományági Doktori Bizottságok átalakulásából létrehozott Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkárságaként végzi az Egyetemi Tanács által elfogadott Doktori Szabályzatban és a Habilitációs Szabályzatban meghatározott fenti feladatokat.

2016. január 1-jétől a Budai Campuson folyó doktori és habilitációs tevékenység ügyvitele – az EDHT Tikársága szervezeti keretében – a Budai Campuson folyt.

2020. február 1-től a Szenátus elfogadta Szervezeti és Működési Rendjét, azon belül a doktori ügyiviteli tevékenység egy része – kivéve a Neptun TR rendszer – átkerült a Képzésadminisztrációs Központhoz.

A 2020. augusztus 1-jei intézményi integrációval újabb Campusok csatlakozásával és új Szervezeti és Működési Rend Szenátus általi elfogadásával a doktori ügyviteli tevékenység rendszere is bővült, illetve módosult. A Kaposvári Egyetemről két, a Pannon Egyetemről 1 doktori iskolával gazdagodott a SZIE, és ezeken a Campusokon történik a hallgatókkal való kapcsolattartás. A létrejött új szervezeti egység neve: Doktori és Habilitációs Központ, mely a 2021. február 1-jét követően a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen is közvetlen a Rektor alá tartozó szervezeti egységként működik.

Doktori

There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Name Size Modified Date  
Folders
Doktori és Habilitációs Tanács jegyzőkönyvei és határozatai -- 1 Year Ago
Documents
Számlakérő_jelentkezési díj PhD.xlsx 18 KB 3 Months Ago
2_fuggelek_jelentkezesi_lap_doktori_kepzesre.xlsx 30 KB 3 Months Ago
6. sz. függelék - Doktori értekezés formai és tartalmi követelményei 36 KB 1 Year Ago
Doktori szabályzat 866 KB 1 Year Ago
1. sz. függelék - MATE doktori iskolái és azok vezetői 36 KB 1 Year Ago
2. sz. függelék - Jelentkezési lap doktori képzésre 30 KB 1 Year Ago
3. sz. függelék - Jelentkezési lap doktori képzésre egyéni felkészülők részére 27 KB 1 Year Ago
4a. sz. függelék - Jelentkezési lap fokozatszerzésre hároméves képzés esetén 70 KB 1 Year Ago
4b. sz. függelék - Jelentkezési lap komplex vizsgára 28 KB 1 Year Ago
4c. sz. függelék - Jelentkezési lap doktori védésre 28 KB 1 Year Ago
5a. sz. függelék - Szigorlati jegyzőkönyv hároméves képzés esetén 48 KB 1 Year Ago
5b. sz. függelék - Jegyzőkönyv komplex mintáról 32 KB 1 Year Ago
5c. sz. függelék - Védési jegyzőkönyv 50 KB 1 Year Ago
7. sz. függelék - Oklevél bizonyítvány minta 48 KB 1 Year Ago
8. sz. függelék - Honosítás határozat minta 27 KB 1 Year Ago
9. sz. függelék - Kérelem doktori fokozat megítéléséért a tudomány kandidátusa fokozat alapján 38 KB 1 Year Ago
11. sz. függelék - Eljárási díjak 58 KB 1 Year Ago
10. sz. függelék - Doktori oklevél kandidátusi fokozat alapján 40 KB 1 Year Ago
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}