Doktori képzés

Navigation Menu

Doktori képzés

Last modified: 08. September 2023

A Doktori és Habilitációs Központ a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció legmagasabb irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció egyetemi rendszerét, biztosítja az egyetlen hazai, nemzetközileg ekvivalens tudományos fokozat minőségét, az alábbi tudományágakban odaítélendő fokozatok nemzetközi ekvivalenciáját:

 • agrárműszaki tudományok,
 • állattenyésztés-tudományok,
 • biológiatudományok,
 • gazdálkodás- és szervezéstudományok
 • élelmiszertudományok,
 • környezettudományok,
 • növénytermesztési és kertészeti tudományok, valamint
 • regionális tudományok tudományágban.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem doktori iskolái

Elérhetőségek:

Gödöllői Campus

Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, főigazgató
Telefon: 06 28 415-382
Email: phd@uni-mate.hu

Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos
Email: hajdu.monika@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 28 522-000/1058

Megyeri Ágnes, doktori referens
Email: megyeri.agnes@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 28 522-000/1056

Simáné Dolányi Edit, doktori referens
Email: simane.dolanyi.edit@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 28 522-000/1055

Kovács-Uj Boglárka, doktori referens
Email: kovacs-uj.boglarka@uni-mate.hu​​​​​​​
​​​​​​​Telefon: 06 28 522-000/3861

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefon: 06 28 415-382
Email: phd@uni-mate.hu

Budai Campus

Boncsér Erzsébet Judit, magyar hallgatói ügyintéző
Email: boncser.erzsebet.judit@uni-mate.hu
Telefon: 06 1 305 7594

Simáné Dolányi Edit, nemzetközi hallgatói ügyintéző
Email: simane.dolanyi.edit@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 28 522-000/1055
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Kaposvári Campus

Laczkó Lórándné,  főtanácsos, doktori referens
Email: laczko.lorandne@uni-mate.hu
Telefon: 06 82 505-800 /1004
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.

Georgikon Campus

Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos
Email: hajdu.monika@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefon: 06 83 545 183
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanácsa 1993. szeptember 1-jei hatállyal létrehozta a Tudományos Továbbképzési Intézetet (TTI), a doktori képzés és fokozatszerzés eljárási feladatainak ellátására.

A Tudományos Továbbképzési Intézet 2000. január 1-jétől, a Szent István Egyetem (SZIE) megalakulásától a Gödöllői Területi Iroda alá tartozó szervezeti egység lett, amely az egyetem gödöllői karaira kiterjedően szervezi, összefogja és - az Egyetemi doktori Tanács, a tudományági doktori bizottságok, valamint a doktori iskolák útján - felügyeli az akkreditált doktori iskolák keretében folyó doktori PhD képzést, ellátja a képzéssel és a doktori PhD fokozat megszerzésével, odaítélésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatokat.

2001. január 1-jétől a habilitációs eljárásokkal kapcsolatos szervezési, ügyviteli, valamint a Szent István Egyetem központi doktori feladatok koordinációs tevékenységek is az Intézet feladatkörébe tartoznak.

Az Egyetemi Doktori Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság, valamint a Tudományági Doktori Bizottságok átalakulásából létrehozott Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkárságaként végzi az Egyetemi Tanács által elfogadott Doktori Szabályzatban és a Habilitációs Szabályzatban meghatározott fenti feladatokat.

2016. január 1-jétől a Budai Campuson folyó doktori és habilitációs tevékenység ügyvitele – az EDHT Tikársága szervezeti keretében – a Budai Campuson folyt.

2020. február 1-től a Szenátus elfogadta Szervezeti és Működési Rendjét, azon belül a doktori ügyiviteli tevékenység egy része – kivéve a Neptun TR rendszer – átkerült a Képzésadminisztrációs Központhoz.

A 2020. augusztus 1-jei intézményi integrációval újabb Campusok csatlakozásával és új Szervezeti és Működési Rend Szenátus általi elfogadásával a doktori ügyviteli tevékenység rendszere is bővült, illetve módosult. A Kaposvári Egyetemről két, a Pannon Egyetemről 1 doktori iskolával gazdagodott a SZIE, és ezeken a Campusokon történik a hallgatókkal való kapcsolattartás. A létrejött új szervezeti egység neve: Doktori és Habilitációs Központ, mely a 2021. február 1-jét követően a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen is közvetlen a Rektor alá tartozó szervezeti egységként működik.

Dokumentumok és médiafájlok (Globális)

There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Name Size Modified Date  
Folders
-- 2 Years Ago
Documents
40 KB 2 Years Ago
58 KB 2 Years Ago
38 KB 2 Years Ago
27 KB 2 Years Ago
48 KB 2 Years Ago
50 KB 2 Years Ago
32 KB 2 Years Ago
48 KB 2 Years Ago
28 KB 2 Years Ago
28 KB 2 Years Ago
70 KB 2 Years Ago
27 KB 2 Years Ago
30 KB 2 Years Ago
36 KB 2 Years Ago
866 KB 2 Years Ago
36 KB 1 Year Ago
30 KB 10 Months Ago
18 KB 10 Months Ago
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}