Új Nemzeti Kiválósági Program 2022/23.

Új Nemzeti Kiválósági Program 2022/23.

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM


Az Új Nemzeti Kiválósági Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A pályázati felhívások a http://www.unkp.gov.hu/​​​​​​​ oldalon érhetőek el.


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást és segítséget nyújt:

- koordinátor:
•    Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,

- ügyintézők:
    Doktori hallgatói, Tudománnyal Fel!, Bolyai+ és Tehetséggel fel! kategóriákban:
•    Törökné Hajdú Mónika
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület, földszint 2. iroda
+36-(28)-522-000/1058
•    
    Felsőoktatási alap- és mesterképzés kategóriákban:
•    Megyeri Ágnes
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület, földszint 7. iroda
+36-(28)-522-000/1056


Az ÚNKP szerződés 3.1. pontja alapján az Ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak lezárását követően, legkésőbb 2023. szeptember 8. napjáig a Pályázati Kiírásban meghatározott formai és tartalmi előírások betartásával szakmai záró beszámolót készít és nyújt be az Egyetem részére. A szakmai záró beszámolók minősítését az Egyetem legkésőbb 2023. október 2. napjáig végzi el.

A záróbeszámoló mintalapja, illetve a témavezetői konzultációs lap innen letölthető:
Záróbeszámoló mintalap
Konzultációs mintalap